ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 07
За някои нерешени въпроси при отчитането на правителствените дарения
авторски материал, стр. 6
Новият МСФО 13 Оценка по справедлива стойност
авторски материал, стр. 13
Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача ­ лизингополучател
авторски материал, стр. 20
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дивидентите, разпределени под формата на активи от местни юридически лица
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2011
авторски материал, стр. 40
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2011
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2011
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2011
авторски материал, стр. 43
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2011
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2011
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2011
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2011
авторски материал, стр. 58
Изменение на данъчни и осигурителни задължения
авторски материал, стр. 60
Смесената застраховка “Живот” като комплексен застрахователно-инвестиционен продукт
авторски материал, стр. 70