ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 05
Изменение на съдържанието на трудовото правоотношение по писмено споразумение между страните
авторски материал, стр. 5
Преместването на друга работа като антикризисна мярка
авторски материал, стр. 8
Времето, през което се получава обезщетение за безработица, не се включва в трудовия стаж по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 12
Уволнението поради фиктивно свиване на работата е незаконно
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 16
Предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 21
Конкурентният подбор при заемане на по-висока длъжност
авторски материал, стр. 28
Държавните служители ползват отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда
авторски материал, стр. 33
Интервюто в подбора на кандидати за работа
авторски материал, стр. 36
Заместникът взема по-високата заплата
авторски материал, стр. 46
Решение № 364 от 3.05.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 47
Предотвратяване на трудовите злополуки
авторски материал, стр. 51
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 4/2011
административна практика, стр. 56
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 5/2011
административна практика, стр. 56
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 6/2011
административна практика, стр. 57
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Въпроси и отговори - 7/2011
административна практика, стр. 58
Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 59
Практически въпроси, свързани с прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 59
Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2011 година
авторски материал, стр. 65
Стартира програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2011 година
авторски материал, стр. 65
Как да възстановим здравноосигурителните си права за 2011 година
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2011
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2011
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2011
административна практика, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 3/2011
административна практика, стр. 75
Новата уредба на надомния труд в българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 88