ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 05
Надомна работа
авторски материал, стр. 5
Писмо № 26-719 от 17.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 26-146 от 20.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 62-69 от 17.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94ПП-241 от 27.04.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Аспекти на взаимовръзката между корпоративната социална отговорност и социалната икономика
авторски материал, стр. 18
Програми за насърчаване на работодателите за осигуряване на здравословни условия на труд за младите работещи хора - Добри практики, посочени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 30
Писма от практиката на МТСП – 19/2011
административна практика, стр. 43
Писма от практиката на МТСП – 20/2011
административна практика, стр. 43
Писма от практиката на МТСП – 21/2011
административна практика, стр. 44
Писма от практиката на МТСП – 22/2011
административна практика, стр. 45
Писма от практиката на МТСП – 23/2011
административна практика, стр. 46
Писма от практиката на МТСП – 24/2011
административна практика, стр. 47
Микрофинансиращата институция ДЖОБС ЕАД - Една възможност да осъществите своята идея и Вашият бизнес да получи финансиране
авторски материал, стр. 48
Ваучери за обучение - Изменения и допълнения в механизма за прилагане
авторски материал, стр. 60
Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания с цел подобряване режима за отпускане на целеви помощи
авторски материал, стр. 65
Програма за профилактика и рехабилитация
административна практика, стр. 72
Указание № 91-01-71 от 02.03.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 78