ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 04
Особености при полагането на дистанционен труд
авторски материал, стр. 5
Непълнолетният работник има всички права по КТ
авторски материал, стр. 11
Режим на ползване на редовния платен годишен отпуск след реформата от 01.03.2011 г.
авторски материал, стр. 13
Право на отпуск за отглеждане на дете от осиновителя
авторски материал, стр. 21
Нов ред на отчитане на разходитепри участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз
авторски материал, стр. 26
Изчисляване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 30
Относно легитимността на дисциплинарния съвет, назначен по реда на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 32
Оценката на главните секретари по реда за атестирането им крие някои особености
авторски материал, стр. 35
Нови схеми по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 39
При грешно определяне на допълнителното трудово възнаграждение по вина на работодателя, корекцията се извършва от него и за негова сметка
авторски материал, стр. 44
Не може да се дадат пари вместо работно облекло
авторски материал, стр. 45
Парите за стаж не се намаляват при преместване на сходна длъжност
авторски материал, стр. 46
Площта на работните места се определя с проекта и с оценката на риска
авторски материал, стр. 48
Права и задължения на лицата, ползващи услугите на бюрата по труда
авторски материал, стр. 51
Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
авторски материал, стр. 57
Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.
авторски материал, стр. 57
Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
авторски материал, стр. 62
Самоосигуряващите се лица подават декларация в нап при прекъсване на дейността си
авторски материал, стр. 62
Пенсията се преизчислява веднъж годишно
авторски материал, стр. 65
Пенсията се преизчислява веднъж годишно
авторски материал, стр. 65
Новият подход при определяне размера на обезщетението за безработица се прилага от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 67
Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
авторски материал, стр. 69
Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
авторски материал, стр. 69
Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
авторски материал, стр. 73
Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
авторски материал, стр. 73
Законът за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
авторски материал, стр. 88