ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2011 г., кн. 04
Относно правото на допълнително възнаграждение на служител за придобит трудов стаж и професионален опит в чужбина
авторски материал, стр. 5
Право и време за ползване на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете
авторски материал, стр. 8
Писмо № 94ММ-14 от 23.02.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ПП-26 от 23.02.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94ВВ-51 от 01.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94ЕЕ-56 от 23.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2011 година
авторски материал, стр. 18
Лични предпазни средства - Минимални изисквания по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 28
Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. - Проблеми, възникнали в практиката
авторски материал, стр. 33
Писма от практиката на МТСП – 11/2011
административна практика, стр. 36
Писма от практиката на МТСП – 12/2011
административна практика, стр. 37
Писма от практиката на МТСП – 13/2011
административна практика, стр. 37
Писма от практиката на МТСП – 14/2011
административна практика, стр. 38
Писма от практиката на МТСП – 15/2011
административна практика, стр. 38
Писма от практиката на МТСП – 16/2011
административна практика, стр. 38
Писма от практиката на МТСП – 17/2011
административна практика, стр. 39
Писма от практиката на МТСП – 18/2011
административна практика, стр. 39
Деинституционализация на децата и възрастните в България
авторски материал, стр. 40
Ред и условия за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен път
авторски материал, стр. 55
Указание № 91-01-27 от 21.01.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94ММ-550 от 05.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 66
Писмо № 94РР-240 от 21.01.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 69
Писмо № 94ММ-129 от 23.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Писмо № 94ИИ-83 от 30.03.2011 г. на МТСП
административна практика, стр. 72
Прилагане на европейското законодателство относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател
авторски материал, стр. 76