ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 04
Промени в отчитането на приходите и разходите от земеделските производители през 2011 г.
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ
авторски материал, стр. 10
Документиране и отчитане на дейността по управление на имоти
авторски материал, стр. 14
Практически аспекти по прилагането на чл. 189б ЗКПО, във връзка с последните изменения в ЗДДС, в сила от 08.03.2011 г.
авторски материал, стр. 20
Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 2/2011 г.
административна практика, стр. 28
Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 1/2011 г.
административна практика, стр. 28
Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 3/2011 г.
административна практика, стр. 29
Как земеделските производители могат да намалят до 60 на сто от корпоративния си данък – 4/2011 г.
административна практика, стр. 31
Авансово облагане на доходите на физическите лица през 2011 г.
авторски материал, стр. 32
Указание № УК-2 от 23.03.2011 г. на МФ
административна практика, стр. 40
Преглед на по-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.02.2011 г.
авторски материал, стр. 46
Промените в облагането с ДДС на туристическите услуги
авторски материал, стр. 51
Погасяване на публични задължения
авторски материал, стр. 57
Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия
административна практика, стр. 66
Данък добавена стойност и застраховане
авторски материал, стр. 72
Правна уредба на банковата тайна
авторски материал, стр. 77