ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2011"
Решение № 14049 от 22.11.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 232
Решение № 14321 от 25.11.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 233
Указание № 91-01-321 от 30.12.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 235
Указание № 91-01-23 от 18.01.2011 г. на НОИ
административна практика, стр. 239
Указание № 20-00-45 от 11.02.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 243
Решение № 13415 от 10.11.2009 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 614
Решение № 787 от 20.01.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 616
Решение № 2106 от 17.02.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 617
Решение № 3436 от 16.03.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 620
Решение № 4346 от 1.04.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 621
Решение № 4928 от 15.04.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 623
Решение № 6542 от 18.05.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 625
Решение № 6791 от 25.05.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 627
Решение № 13099 от 4.11.2010 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 629
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 - Осигурени лица, осигурителни вноски и осигурителни доходи година - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злопо
авторски материал, стр. 649
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 - Осигурени лица, осигурителни вноски и осигурителни доходи година - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злопо
авторски материал, стр. 649
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест на лица, работещи по трудови договори до 5 дни или 40 часа месеч
авторски материал, стр. 668
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест на лица, работещи по трудови договори до 5 дни или 40 часа месеч
авторски материал, стр. 668
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудово правоотношение - 2011 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудово правоотношение - 2011 г.
авторски материал, стр. 669
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени в здравното осигуряване през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени в здравното осигуряване през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 680
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Основни промени от 1 януари 2011 г. в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 682
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Основни промени от 1 януари 2011 г. в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 682
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени при регистрацията на трудовите договори в НАП през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по промените в социалното и здравното осигуряване през 2011 година - Промени при регистрацията на трудовите договори в НАП през 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2011 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2011 г.
авторски материал, стр. 684
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2011 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2011 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица и плащания от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ - 2011 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2011 г.
авторски материал, стр. 778
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им - 2011 г.
авторски материал, стр. 778
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите - Начин на определяне - Минимални пенсии и максимален размер на пенсията - 2011 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 814
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 814
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на новите европейски регламенти – 2011 г.
авторски материал, стр. 825
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на новите европейски регламенти – 2011 г.
авторски материал, стр. 825
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на двустранните международни договори, по които Република България е страна – 2011 г.
авторски материал, стр. 866
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Прилагане на двустранните международни договори, по които Република България е страна – 2011 г.
авторски материал, стр. 866
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Организация на обслужването в НОИ по повод ползването на права по международни договори и европейски регламенти – 2011 г.
авторски материал, стр. 877
Коментар по прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалното осигуряване през 2011 година - Организация на обслужването в НОИ по повод ползването на права по международни договори и европейски регламенти – 2011 г.
авторски материал, стр. 877
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2011 г.
авторски материал, стр. 899
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2011 г.
авторски материал, стр. 899
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, в сила от началото на 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 901
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване, в сила от началото на 2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 901
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 905
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 905
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 914
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 914
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 926
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 926
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионната схема на Общностите - 2011 г.
авторски материал, стр. 940
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Взаимодействие на допълнителното пенсионно осигуряване с пенсионната схема на Общностите - 2011 г.
авторски материал, стр. 940
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 942
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване - 2011 г.
авторски материал, стр. 942