ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 03
От 15 март 2011 г. са в сила промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за служебното положение на държавните служители
авторски материал, стр. 5
Заместването може да е с изпитателен срок
авторски материал, стр. 14
Дисциплинарно наказващи органи
авторски материал, стр. 16
Практически проблеми на дисциплинарното производство
авторски материал, стр. 19
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ на педагогически кадри
авторски материал, стр. 27
Последните промени в режима на отпуските на държавните служители
авторски материал, стр. 30
Оценяване на трудовото представяне ­ Цели, методи и резултати
авторски материал, стр. 36
Определяне на допълнително трудово възнаграждение за придобита образователна и научна степен, и за някои академични длъжности
авторски материал, стр. 47
Целият стаж във фирмата се зачита за клас
авторски материал, стр. 49
Специален режим за безопасна работа, въвеждан при контрола на условията на труд
авторски материал, стр. 50
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 1/2011
административна практика, стр. 56
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 3/2011
административна практика, стр. 57
Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. ­ Въпроси и отговори – 2/2011
административна практика, стр. 57
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски ­ Промени и особености в прилагането є през 2011 г.
авторски материал, стр. 59
Законови условия и права за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд
авторски материал, стр. 66
Вече не събираме “точки” за пенсия
авторски материал, стр. 74
Осъществяване на достъпа до медицинска помощ и нормативните промени, свързани с избора на екип
авторски материал, стр. 76