ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 03
Практически хипотези във връзка с придобивната давност
авторски материал, стр. 5
Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип
авторски материал, стр. 14
Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Чие е абонатното за парно?
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Кметът определя спорна прилежаща площ
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Всички плащат за чистачка и асансьор
авторски материал, стр. 25
За прехвърлянето на лизингов автомобил се плащат много такси и данъци
авторски материал, стр. 27
Решение № 227 от 21.07.2010 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 29
Основания за принудително отчуждаване на имоти ­ Собственост на физически и юридически лица, за общински нужди
авторски материал, стр. 34
Режим на земята - Източници и регистри
авторски материал, стр. 43
Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност
авторски материал, стр. 50
Как се разваля брачен договор - Новости в Семейния кодекс
авторски материал, стр. 56
С иск за запазена част се атакуват и завещания, и дарения
авторски материал, стр. 58
Решение № 177 от 13.07.2010 г. на ВКС, II г.о.
съдебна практика, стр. 60
Правни проблеми при сключване на сделка с участието на представител
авторски материал, стр. 66
Груб строеж - Обща характеристика и особености
авторски материал, стр. 71
Договорът за използване на произведението по ЗАПСП и договорът за наем
авторски материал, стр. 78
Сходството като основание за подаване на опозиция
авторски материал, стр. 88