ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2011 г., кн. 01
За приложението на разпоредбите за масово уволнение при закриване на предприятието
авторски материал, стр. 5
Относно “социалните” мотиви при законодателното уреждане на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 9
Смяната на собственика не е основание за напускане
авторски материал, стр. 13
Уволненият дисциплинарно взема обезщетение за неползван отпуск
авторски материал, стр. 15
Задължения на работодателя във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство, определени в чл. 403а КТ
авторски материал, стр. 16
За възможността заместващ служител да бъде назначен на длъжността на замествания
авторски материал, стр. 20
Как да намерите подходящата работа през 2011 година
авторски материал, стр. 24
Отразяване на годишните бонуси при определяне на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 28
Как ще се почива около празниците през 2011 г.
авторски материал, стр. 30
Тенденции и мерки при инспектиране на труда в условията на криза
авторски материал, стр. 33
Указание за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
административна практика, стр. 45
Практически аспекти по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
авторски материал, стр. 46
Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2010 г.
авторски материал, стр. 49
Измененията в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на 2010 г.
авторски материал, стр. 49
Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
авторски материал, стр. 54
Промените в задължителното пенсионно осигуряване, направени със Закона за изменение и допълнение на КСО
авторски материал, стр. 54
Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
авторски материал, стр. 65
Нови моменти в реда за изплащане на паричните обезщетения за безработица и регистрацията на безработните лица
авторски материал, стр. 65
През 2011 година с Национален рамков договор се определят и медицинската, и денталната помощ
авторски материал, стр. 69