ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 12
Писмо № 26-663 от 19.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 04.03-191 от 20.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26-701 от 11.11.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Национално споразумение за нова стратегия за финансова стабилизация на ДОО и усъвършенстване на пенсионното законодателство
административна практика, стр. 9
Икономически стимули за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд: преглед от европейска гледна точка
авторски материал, стр. 12
Новите моменти в Наредба № 2 от 2007 г. за предоставяне на помощни средства за хората с увреждания
авторски материал, стр. 18
Указание № 91-01-249 от 08.10.2010 г. на НОИ – 2
административна практика, стр. 57
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост
авторски материал, стр. 63