ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 12
Кои лица могат да бъдат съставители на финансовите отчети на предприятията
авторски материал, стр. 5
Разпределяне на непарични дивиденти съгласно Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 11
Новият член 200а ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - Отражение на изискванията на европейското законодателство
авторски материал, стр. 16
По-съществени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 24
Дефиницията на понятието “данъчно задължено лице” съгласно чл. 3, ал. 6 ЗДДС
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху наследствата – 1/2010
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху наследствата – 2/2010
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху наследствата – 3/2010
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху наследствата – 4/2010
авторски материал, стр. 39
Действия по събиране на вземания от неизправни длъжници и възможности, които ГПК дава в тази насока
авторски материал, стр. 40
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от 5 октомври 2010 г.
авторски материал, стр. 52
Застраховка “Гражданска отговорност” на продукта
авторски материал, стр. 62
Нови регулаторни изисквания към собствения капитал на банките
авторски материал, стр. 72