ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 11
Конституционният съд постанови своето решение относно ползването на платените годишни отпуски
авторски материал, стр. 5
Срочен трудов договор, сключен при нарушаване на закона
авторски материал, стр. 12
И няколко дни работа в месеца се зачитат за стаж
авторски материал, стр. 15
Относно пълното и непълно работно време
авторски материал, стр. 16
Дисциплинарно наказание при неизпълнение на заповед по чл. 120, ал. 1 КТ
авторски материал, стр. 18
Незаконно задържане на трудовата книжка от работодателя
авторски материал, стр. 23
Времето на незаконно уволнение се зачита за трудов стаж
авторски материал, стр. 28
Може ли чрез мобилност държавен служител, който работи на непълно работно време, да бъде преместен и назначен в друга администрация на пълно работно време
авторски материал, стр. 30
Държавен служител може да бъде назначен и без конкурс
авторски материал, стр. 32
Ефективната комуникация в мениджмънта
авторски материал, стр. 34
За запазването на някои имуществени права на работниците и служителите при промяна на работодателя
авторски материал, стр. 42
Заплащане на “класове” по два договора
авторски материал, стр. 49
Обезщетението при пенсиониране не се облага
авторски материал, стр. 50
“Поддържай безопасно работно място” - Нова двегодишна кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 52
Условия за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 59
Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
авторски материал, стр. 66
Основни параметри, заложени в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година
авторски материал, стр. 66
Прекъсване на временната неработоспособност
авторски материал, стр. 72
Прекъсване на временната неработоспособност
авторски материал, стр. 72
Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
авторски материал, стр. 75
Ред за подаване на заявления и необходими документи, за отпускане на пенсия за трудова дейност
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 20/2010
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 19/2010
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 21/2010
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 22/2010
административна практика, стр. 83