ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 11
Невписаната искова молба подлежи на връщане от съда като нередовна
авторски материал, стр. 5
Ограничения в съдържанието на правото на строеж
авторски материал, стр. 11
Решение № 574 от 19.04.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 23
Актуални промени в Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 25
Режим на водните обекти - Общинска собственост
авторски материал, стр. 27
Нови моменти при договора за замяна
авторски материал, стр. 32
За датата на саморъчното завещание
авторски материал, стр. 39
История на разпоредбата на чл. 24 от Семейния кодекс
авторски материал, стр. 45
Наследниците и техните дялове се определят изрично от закона
авторски материал, стр. 51
Решение № 764 от 28.10.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 54
Проблеми на съдържанието на нотариалния акт
авторски материал, стр. 59
Констатиране на незаконното строителство
авторски материал, стр. 66
Възможности за законно използване на чужди произведения във вид, различен от оригиналния
авторски материал, стр. 73
Практически аспекти на индустриалната собственост при стартиращ малък и среден бизнес и проекти за финансиране
авторски материал, стр. 78
Владение въз основа на предварителен договор
авторски материал, стр. 88