ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 10
Сключване на трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда и осигуряване в зависимост от продължителността на работата по него
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94СС-211 от 20.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 33-167 от 20.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ЕЕ-64 от 20.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94ММ-227 от 20.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ДД-154 от 20.08.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
“Заедно - социално отговорни” или нови идеи за реализиране на корпоративната социална отговорност
авторски материал, стр. 16
Как работниците и служителите могат да съдействат за създаването на здравословни условия на труд
авторски материал, стр. 26
Организирано столово хранене за служители и работници с различни условия на труд
авторски материал, стр. 32
Стартира нова стажантска схема за заетостта на младежи
авторски материал, стр. 35
Нов ред за отпускане на целевите помощи за отопление - препоръки на Агенцията за социално подпомагане по прилагане на Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 г.
административна практика, стр. 39
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 2/2010г
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 1/2010г
административна практика, стр. 42
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 3/2010г
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 4/2010г
административна практика, стр. 44
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 5/2010г
административна практика, стр. 45
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 6/2010г
административна практика, стр. 45
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 8/2010г
административна практика, стр. 46
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 7/2010г
административна практика, стр. 46
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 9/2010г
административна практика, стр. 47
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 10/2010г
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други въпроси – 1/2010
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Процедурни въпроси – 11/2010г
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други въпроси – 2/2010
административна практика, стр. 49
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други въпроси – 3/2010
административна практика, стр. 50
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Други въпроси – 4/2010
административна практика, стр. 51
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Надвзети пенсии – 1/2010
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Надвзети пенсии – 2/2010
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Надвзети пенсии – 3/2010
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Надвзети пенсии – 5/2010
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Надвзети пенсии – 4/2010
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 1/2010
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 2/2010
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 3/2010
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 4/2010
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 6/2010
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии - Запори – 5/2010
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Учащи – 1/2010
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Учащи – 2/2010
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Учащи – 3/2010
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Пенсии по договори – 1/2010
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Пенсии по договори – 2/2010
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Давност – 1/2010
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Други въпроси – 1/2010
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Други въпроси – 3/2010
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Изплащане на пенсии – Други въпроси – 2/2010
административна практика, стр. 63
Предстои ратификация на нова спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
авторски материал, стр. 64
Условия за пенсиониране на български граждани с трудов стаж в Кралство Испания
авторски материал, стр. 67
Новата директива на Европейския съюз за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности като самостоятелно заети лица
авторски материал, стр. 73
Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
административна практика, стр. 88