ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 10
Отчитане на разходите за придобиване и ремонт на активи
авторски материал, стр. 5
Продажба на прилежащ терен - счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 12
Писмо № 3-2032 от 09.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 16
Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 20
Прехвърляне на вземане по договор за цесия, в който страна е местно физическо лице – 1/2010
авторски материал, стр. 25
Прехвърляне на вземане по договор за цесия, в който страна е местно физическо лице – 2/2010
авторски материал, стр. 26
Право на данъчен кредит по повод внесена вещ като непарична вноска в търговско дружество
авторски материал, стр. 29
За специалната хипотеза на чл. 13, ал. 6 ЗДДС
авторски материал, стр. 33
Относно директното приложение на Директива 2006/112/ЕС, както и на решенията на Съда на Европейския съюз, при определяне на задълженията по ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Нови правила за формиране на облагаемата основа при данъка върху недвижимите имоти на предприятията
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 6/2010
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 7/2010
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 8/2010
авторски материал, стр. 53
За изискванията и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, съгласно новата Наредба № 3 от 19.02.2010 г.
авторски материал, стр. 61
Варианти за реструктуриране на кредити
авторски материал, стр. 69
Особености на годишното счетоводно приключване за 2010 година в строителните предприятия
авторски материал, стр. 88