ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 09
Уговаряне на неустойка за нарушаване на забраната за упражняване на конкурентна дейност в трудов договор
авторски материал, стр. 5
Допълнителният договор може да стане основен
авторски материал, стр. 11
Отказ за приемане на друга работа в същото предприятие
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 15
Неползваният отпуск се плаща в деня на уволнението
авторски материал, стр. 16
Работното облекло се връща при напускане
авторски материал, стр. 17
Нови основания за прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 19
Държавните служители са длъжни да познават и спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 29
Управление на човешките ресурси чрез разработване на компетентностни модели
авторски материал, стр. 31
Към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - За да имат работещите право на безплатна храна по реда на чл. 285 от Кодекса на труда, трябва едновременно да са налице условията “специфичен характер на труда” и “с
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - В случаите, когато работниците и служителите ползват безплатна храна и/или добавки към нея и на друго основание, получават храна само на едно от основанията
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - При спазване на условията на чл. 285 от Кодекса на труда безплатната храна и/или добавките към нея могат да бъдат предоставяни и под формата на ваучери за храна
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - Върху стойността на безплатната храна и/или добавките към храната не се начисляват и внасят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 48
Как да си намерим работа
административна практика, стр. 49
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 54
Изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 54
Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
авторски материал, стр. 64
Прилагане на новата разпоредба на § 220, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО
авторски материал, стр. 64
Пенсионер може да работи по трудов договор
авторски материал, стр. 69
Пенсионер може да работи по трудов договор
авторски материал, стр. 69
Условия за достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2010-2011 г.
авторски материал, стр. 70
Промените в Закона за лечебните заведения - Отражение на обществените очаквания за по-добро здравеопазване
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 13/2010
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2010
административна практика, стр. 83