ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 09
Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
авторски материал, стр. 5
Продавач трябва да декларира имота, ако запази правото си на ползване
авторски материал, стр. 18
Придобиване на имот по давност
авторски материал, стр. 20
Решение № 782 от 5.07.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 22
Решение № 389 от 10 .05.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 26
Принудително отчуждаване
авторски материал, стр. 31
Новите положения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 39
Опис на наследство - актуални проблеми
авторски материал, стр. 47
Съпруг дели с децата само половината от наследствения семеен имот
авторски материал, стр. 55
Изменението на договора за ипотека
авторски материал, стр. 58
Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави
авторски материал, стр. 67
Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
авторски материал, стр. 69
Някои проблеми на прекратяването на издателския договор
авторски материал, стр. 71
Липсата на реално използване на търговската марка на Европейската общност като едно от основанията за нейната отмяна
авторски материал, стр. 83
Договорът за замяна
авторски материал, стр. 88