ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 09
Основен и допълнителен трудов договор на общопрактикуващ лекар и лекар-специалист и законоустановените изисквания за сключване на допълнителен трудов договор при друг работодател
авторски материал, стр. 5
Ползването на платен годишен отпуск след ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст от майка, чиято длъжност е съкратена, и закрилата й при уволнение
авторски материал, стр. 8
Писмо № 94СС-179 от 20.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 92-270 от 10.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94РР-68 от 14.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 8008-82 от 19.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 67-29 от 09.06.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Проверка на трудовите договори, проведена от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” - резултати, изводи и препоръки
административна практика, стр. 17
Кампанията за здравословни работни места за 2010/2011 г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа насърчава безопасната поддръжка на инсталации, оборудване, машини и работни места в цяла Европа
административна практика, стр. 22
Новите изменения в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 34
Социалната услуга “Приемна грижа” - шанс за децата да растат в семейна среда
авторски материал, стр. 51
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 1/2010 г.
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 3/2010 г.
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 2/2010 г.
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 4/2010 г.
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 5/2010 г.
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Начална дата на пенсията – 6/2010 г.
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 1/2010 г.
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 2/2010 г.
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 3/2010 г.
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 4/2010 г.
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 5/2010 г.
административна практика, стр. 66
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 6/2010 г.
административна практика, стр. 66
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 7/2010 г.
административна практика, стр. 67
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 8/2010 г.
административна практика, стр. 68
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 9/2010 г.
административна практика, стр. 69
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 11/2010 г.
административна практика, стр. 70
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен стаж – 10/2010 г.
административна практика, стр. 70
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен доход – 1/2010 г.
административна практика, стр. 71
Указание № 91-01-208 от 05.08.2010 г. на НОИ - Отпускане на пенсии - Осигурителен доход – 2/2010 г.
административна практика, стр. 72
Мониторинг на изпълнението на Програма ПРОГРЕС - за заетост и социална солидарност
авторски материал, стр. 73
Прекратяването на осигуряването е материалноправна предпоставка за упражняване на придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Не съществуват никакви ограничения за сключване на трудов договор с лице, което вече е пенсионер
авторски материал, стр. 80