ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 08
Определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Работното време през нощта е задължително по-кратко
авторски материал, стр. 8
Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, да не злоупотребява с неговото доверие и да не разпространява поверителни за него сведения
авторски материал, стр. 10
Предизвестието може и да не се отработи
авторски материал, стр. 12
Заместникът напуска без предизвестие при връщане на титуляря
авторски материал, стр. 13
Представителите на работниците имат закрила при уволнение
авторски материал, стр. 15
Платеният отпуск, ако реално се ползва, се зачита за стаж
авторски материал, стр. 16
Признаване на трудов и осигурителен стаж за времето на изплащане на компенсации на заетите в секторите “индустрия” и “услуги”, работещи на непълно работно време
авторски материал, стр. 17
Решение № 21 от 8.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 19
Изменения в Закона за държавния служител, въведени с промените в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 22
Психологическото тестиране при подбор на кандидати
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 01/2010
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 02/2010
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 03/2010
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 04/2010
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 05/2010
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 06/2010
административна практика, стр. 36
Значението на мотивацията за осигуряването на здравословнии безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 37
Последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 48
Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
авторски материал, стр. 57
Електронните услуги,предоставяни от НОИ, в улеснениена осигурителите и осигурените лица
авторски материал, стр. 57
Болничните - в НОИ до два дни след заплатите
авторски материал, стр. 63
Болничните - в НОИ до два дни след заплатите
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по пенсиите – 3
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по пенсиите – 3
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по пенсиите – 5
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсиите – 5
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсиите – 4
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсиите – 4
авторски материал, стр. 65
Писмо № 94Г-1723-1 от 9.07.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 94С-2945-1 от 9.07.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
авторски материал, стр. 69
Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
авторски материал, стр. 69
Кога можем да се лекуваме в друго населено място
авторски материал, стр. 72
Кога можем да се лекуваме в друго населено място
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 9/2010
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 11/2010
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 10/2010
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 12/2010
административна практика, стр. 75
Промените в Кодекса на труда от месец юни и юли 2010 година
авторски материал, стр. 88