ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 08
Актуални промени в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Основни промени в структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите през 2010 г.
авторски материал, стр. 34
Трудовите борси - ефективна антикризисна мярка в условията на стагнация на икономиката и трудовия пазар
авторски материал, стр. 46
Изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 51
Възстановяване на изплатено обезщетение за отглеждане на малко дете поради неизпълнение на задължението на майката ­ работничка или служителка, да уведоми за промяна в декларираните обстоятелства при настаняване на детето в детско заведение/детска ясла
авторски материал, стр. 67
Обжалване на болничен лист от работодателя
авторски материал, стр. 72
Писмо № 94АА-129 от 14.07.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 74
Писмо № 92-284 от 10.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
авторски материал, стр. 77