ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 08
Седалище на търговското дружество
авторски материал, стр. 5
Европейският парламент и Европейското кооперативно дружество
авторски материал, стр. 12
Решение № 109 от 25.06.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Сделки, унищожаеми поради грешка
авторски материал, стр. 23
Решение № 109 от 16.11.2009 г. на ВКС, ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 40
Решение № 204 от 16.04.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 45
Ефектът на арбитражния процес след започнало заповедно производство
авторски материал, стр. 51
Решение по ВАД № 202/2008 г., постановено на 03.04. 2009 г.
арбитражна практика, стр. 59
Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 60
Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 1/2010
авторски материал, стр. 68
Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 2/2010
авторски материал, стр. 71
Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 3/2010
авторски материал, стр. 72
Практически въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки – 4/2010
авторски материал, стр. 73
Пазарният дял ­ основен индикатор за наличие на господстващо положение
авторски материал, стр. 74