ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 07
Сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 5
В договора се записва точно в кои дни ще се работи
авторски материал, стр. 9
И при 4-часов работен ден - пълен платен отпуск
авторски материал, стр. 10
Прекъсване на годишен отпуск заради гледане на болен
авторски материал, стр. 12
Договорки, според които работникът трябва да има 8 месеца трудов стаж при всеки нов работодател, за да има право да ползва платения си годишен отпуск, са недействителни
авторски материал, стр. 13
При постигнато съгласие за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие временната неработоспособност не отлага момента на прекратяването
авторски материал, стр. 15
Уволнение поради сключване на договор за управление на предприятието
авторски материал, стр. 18
Зачитане на отработеното време по втори трудов договор за осигурителен стаж
авторски материал, стр. 24
Нови допълнения в закона за държавния служител
авторски материал, стр. 27
Държавният служител е длъжен да използва работното си време за изпълнение на служебните си задължения
авторски материал, стр. 29
За значението на инвестициите в човешкия капитал
авторски материал, стр. 32
Отражение на доплащания във възнаграждението за платен отпуск
авторски материал, стр. 41
Трудоустроен се обезщетява при разлика в заплатите
авторски материал, стр. 42
Нови строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
авторски материал, стр. 44
Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
авторски материал, стр. 52
Промени в кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на ДОО, в сила от 01.07.2010 г.
авторски материал, стр. 52
Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 57
Само осигурените по реда на КСО лица имат право на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 57
Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
авторски материал, стр. 64
Осигурителни вноски върху неначислени възнаграждения
авторски материал, стр. 64
Право на месечна добавка за социална интеграция
авторски материал, стр. 72
Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
авторски материал, стр. 75
Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 7/2010
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 8/2010
административна практика, стр. 83