ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 07
Отношения между собственика на реституиран имот и третото лице – приобретател
авторски материал, стр. 5
Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
авторски материал, стр. 18
Решение № 256 от 27.04.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 27
Правен интерес при жалба срещу решение на концедент в процедурата по предоставяне на концесия
авторски материал, стр. 29
Правен режим на земеделските земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд
авторски материал, стр. 37
Решение № 251 от 19.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Издръжката и имуществото на непълнолетното дете в уредбата на Семейния кодекс
авторски материал, стр. 51
Как се женят чужденци у нас
авторски материал, стр. 58
Само съд ограничава или лишава от родителски права
авторски материал, стр. 60
Решение № 364 от 29.04.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 63
Практически проблеми при вписване на брачния договор в имотния регистър
авторски материал, стр. 67
Значението на правната квалификация в производството по недопускане и отстраняване на незаконното строителство
авторски материал, стр. 70
Определение № 10773 от 17.09.2009 г. на ВАС, II отд.
съдебна практика, стр. 77
Международни означения на публикувани авторски произведения
авторски материал, стр. 79
Регистрационен режим на промишления дизайн
авторски материал, стр. 88