ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 07
Определяне на първоначалния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, когато правото на получаването му възниква след навършване на 3 години трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94 ДД - 91 от 29.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94 СС-33 от 26.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94 ВВ-97 от 19.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94 КК-106 от 20.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94 ПП-134 от 31.05.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94 ХХ-43 от 15.06.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 СС- 33 от 15.06.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Засилен интерес към схемата “Отново на работа” и включване на безработни в Проекта “Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост”
административна практика, стр. 38
Някои промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 52
Последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли 2010 г.
авторски материал, стр. 55
Указание № 91-01-159 от 17.05.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-161/19.05.10 на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 94ЖЖ-11 от 08.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 68
Писмо № 03-587 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 69
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - нови възможности за нови инициативи
авторски материал, стр. 74
Позиция на България по въпроса за социалните права на граждани на трети страни в Европейския съюз
авторски материал, стр. 79