ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 07
Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
авторски материал, стр. 5
Ограничение на свободата на движения на капитали при приватизация на държавни предприятия
авторски материал, стр. 10
Решение №41 от 27.05.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Допустимо ли е признаване на дълг след изтичане на давностния срок
авторски материал, стр. 22
Право на откуп
авторски материал, стр. 31
Решение № 111 от 27.10.2009 г. на ВКС - ТК, I т. о.
съдебна практика, стр. 38
Решение № 59 от 20.07.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 44
Решение по ВАД № 111/2008 г., постановено на 09.03.2009 г.
арбитражна практика, стр. 47
Производство по търговски спорове - преглед на приложимата уредба
авторски материал, стр. 48
Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност
авторски материал, стр. 53
Преглед на промените относно обжалването в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 60
Мерки за разкриване на тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 67