ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 06
Актуални процесуалноправни въпроси по трудовите спорове според новия ГПК
авторски материал, стр. 5
Oтпуск не се губи при смяна на работодателя
авторски материал, стр. 16
Въвеждане на непълно работно време
авторски материал, стр. 17
Правото на отпуск по чл. 167а КТ не може да се прехвърля от единия на другия родител
авторски материал, стр. 19
Прекратяване на служебното правоотношение поради съкращаване на длъжността
авторски материал, стр. 24
Държавните служители атакуват уволнение пред административните съдилища
авторски материал, стр. 29
Управление на конфликтите в условия на криза
авторски материал, стр. 31
Превръщане на нощните часове в дневни при сумирано изчисляване на работното време и работа на намален работен ден
авторски материал, стр. 40
Заплатата не може да се намали без съгласието на работника
авторски материал, стр. 44
Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2010 година
авторски материал, стр. 45
Регистрация на търсещите работа лица в бюрата по труда
авторски материал, стр. 52
Гъвкавата сигурност на пазара на труда като приоритет на стратегията “Европа 2020”
авторски материал, стр. 58
Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 64
Издаване и заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 64
Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
авторски материал, стр. 71
Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
авторски материал, стр. 71
Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
авторски материал, стр. 81
Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
авторски материал, стр. 81
Практически аспекти на провеждането на периодично обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
авторски материал, стр. 88