ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 06
Актуални въпроси относно правото на строеж
авторски материал, стр. 5
Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
авторски материал, стр. 11
Избягвайте пълномощните при сделки с имоти
авторски материал, стр. 14
Решение № 75 от 9.03.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 16
Настаняване под наем и продажба на държавни ведомствени жилища
авторски материал, стр. 20
Спорове за собственост върху земеделски земи
авторски материал, стр. 30
Завет на владение
авторски материал, стр. 37
Детето наследява и при отнето родителство
авторски материал, стр. 47
Решение № 327 от 3.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
Поправката на нотариален акт - практически проблеми
авторски материал, стр. 53
Срок за промяна на предназначението на сгради по чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 60
Авторскоправен режим и закрила на наименованията на артистични групи и артистичните псевдоними
авторски материал, стр. 67
Критерии за известност при марките
авторски материал, стр. 78
Премахване на незаконно строителство
авторски материал, стр. 88