ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 06
Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Решение № 66 от 19.05.2010 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 16
За солидарността при търговските сделки съгласно чл. 304 ТЗ
авторски материал, стр. 20
Потвърждаването на унищожаеми сделки
авторски материал, стр. 27
Определение по арб. д. № 8/2008 г., постановено на 08.02.2010 г.
арбитражна практика, стр. 35
Актуални въпроси на приложението на чл. 301 ТЗ
авторски материал, стр. 40
Решение № 5 от 09.02.2010 г. на ВКС, ТК, II т. о.
съдебна практика, стр. 49
Разграничение между понятията обществена поръчка за услуги и концесия за услуги
авторски материал, стр. 52
Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях
авторски материал, стр. 60
Правен режим и изисквания към дейността на заложните къщи
авторски материал, стр. 69
Eтикетиране на храните - енергийна стойност и E-номера
авторски материал, стр. 80
Отговорност за чужди вредоносни действия, съставляващи деликт
авторски материал, стр. 88