ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 05
Tрудов договор за работа през определени дни от месеца
авторски материал, стр. 5
Срокът за постъпване на работа е до три месеца
авторски материал, стр. 8
Не се уволнява за работа другаде през отпуск
авторски материал, стр. 9
Нови права по Кодекса на труда за лицата с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 10
Относно работното облекло на учителите
авторски материал, стр. 12
Действия на работодателя при намаляване обема на работата или нейното спиране
авторски материал, стр. 15
Парично обезщетение за безработица за държавни служители
авторски материал, стр. 24
Организационната култура, корпоративното управление и корпоративната социална отговорност - влияние върху трудовия пазар
авторски материал, стр. 29
Aктуални проблеми и предизвикателства пред управлението на възнагражденията на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 37
Mесечно брутно възнаграждение под минималния осигурителен доход
авторски материал, стр. 41
При преместване заплатата не се намалява
авторски материал, стр. 43
Сключване на договор със служба по трудова медицина
авторски материал, стр. 45
Стартират два нови проекта, насочени към осигуряване на заетост за младежи
авторски материал, стр. 57
Промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 61
Промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 61
Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 65
Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 65
Oт 1 май 2010 година влизат в сила нови европейски регламенти за социална сигурност
авторски материал, стр. 68
Oт 1 май 2010 година влизат в сила нови европейски регламенти за социална сигурност
авторски материал, стр. 68
Условия и ред за получаване на месечна социална помощ
авторски материал, стр. 71
Право на семейни помощи на майката чужденка
авторски материал, стр. 74
Ползване на медицинска помощ при пребиваване или престой в друга държава от ЕС
авторски материал, стр. 76
Ползване на медицинска помощ при пребиваване или престой в друга държава от ЕС
авторски материал, стр. 76