ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 05
Възникване на жилищен комплекс от затворен тип
авторски материал, стр. 5
Прилежащи площи към сгради в етажна собственост
авторски материал, стр. 16
Решение № 853 от 14.01.2010 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 23
Отказите за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия
авторски материал, стр. 26
Изменения в уредбата на изземването на земеделските земи
авторски материал, стр. 34
Въпроси по чл. 76 от Закона за наследството
авторски материал, стр. 42
Как се определя произход от бащата
авторски материал, стр. 47
Удостоверение от общината посочва кои са наследниците по закон
авторски материал, стр. 49
Решение № 96 от 26. 02. 2010 г. на ВКС., I г.о.
съдебна практика, стр. 51
Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот
авторски материал, стр. 56
Решение № 32 от 4.03.2002 г. на ВКС.
съдебна практика, стр. 61
Решение № 805 от 22.01.2004 г. на ВКС., II г.о.
съдебна практика, стр. 64
Как се изгражда техническа инфраструктура за обслужване на конкретен имот
авторски материал, стр. 67
Определение № 10848 от 23.09.2009 г. на ВАС., II отд.
съдебна практика, стр. 71
Надзорът на медийния регулатор върху предприятията, разпространяващи радио-и телевизионни програми
авторски материал, стр. 72
Изключителното право върху марка и паралелният внос
авторски материал, стр. 79