ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 05
Определяне и обжалване на началната дата на неплатежоспособността в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 5
Действие на вписването в търговския регистър
авторски материал, стр. 12
Решение № 128/19.11.2009 г. на ВКС ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 18
Действителност на клаузата за неустойка без определен краен предел
авторски материал, стр. 22
Решение № 195/30.11.2009 г. на ВКС ТК, II т.о.
съдебна практика, стр. 34
Решение № 115 от 08.05.2008 г. на ВКС ТК, II т.о.
съдебна практика, стр. 36
Решение по ВАД № 203/2008 г., постановено на 06.04.2009 г.
арбитражна практика, стр. 39
Случаи на недопустимо ограничение на свободата на движение на капитали под формата на преки инвестиции чрез участие в търговско дружество
авторски материал, стр. 42
За качеството заинтересовано лице при процедури по възлагане на обществени поръчки и техния контрол
авторски материал, стр. 49
Топлинните счетоводители - конкурентни проблеми, породени от секторната нормативна уредба
авторски материал, стр. 57
Българският капиталов пазар - настояще и перспективи
авторски материал, стр. 68
Европейското законодателство за защита на потребителите в сектор етикетиране на хранителни стоки
авторски материал, стр. 73
Какво трябва да знаем за етикетите на хранителните продукти
авторски материал, стр. 78