ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 04
Уговаряне на парична вноска като условие за присъединяване към колективния трудов договор
авторски материал, стр. 5
Срочен трудов договор и трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 12
Работното време през 2010 година при петдневна работна седмица
авторски материал, стр. 22
Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ не изключва правото по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, когато са налице предвидените изисквания
авторски материал, стр. 26
При изтичане на договора няма предизвестие
авторски материал, стр. 28
Органът по назначаването преценява самостоятелно дали и на какво основание да прекрати служебното правоотношение
авторски материал, стр. 30
До спечелване на конкурс - на срочен договор
авторски материал, стр. 33
Система за оценяване на персонала
авторски материал, стр. 34
Предоставяне на ваучери за храна на работещите по трудови правоотношения или по договори за управление и контрол
авторски материал, стр. 40
Трудът на Разпети петък се плаща с увеличение
авторски материал, стр. 42
При забавена заплата се напуска без предизвестие
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 2/2010
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 1/2010
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 4/2010
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 3/2010
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 5/2010
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори по прилагане на законодателството по безопасност и здраве при работа - 6/2010
административна практика, стр. 48
Kак да напишем мотивационно писмо
административна практика, стр. 49
Относно указанието на Националната агенция за приходите за осигурителните вноски на управителите на търговски дружества
авторски материал, стр. 54
Относно указанието на Националната агенция за приходите за осигурителните вноски на управителите на търговски дружества
авторски материал, стр. 54
Промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от началото на 2010 г.
авторски материал, стр. 59
Промените в общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от началото на 2010 г.
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по пенсиите - 1
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсиите - 1
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по пенсиите - 2
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по пенсиите - 2
авторски материал, стр. 67
Промени в законовото регулиране на социалното подпомагане
авторски материал, стр. 69
Какви права ни гарантира европейската здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина
авторски материал, стр. 73
Какви права ни гарантира европейската здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 4/2010
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 5/2010
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 6/2010
административна практика, стр. 81
Конкурсна процедура за назначаване на държавни служители (етапи, практически съвети, формуляри)
авторски материал, стр. 88