ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 04
Консолидираните финансови отчети като израз на предимството на съдържанието над формата
авторски материал, стр. 5
Изготвяне на консолидиран финансов отчет за 2009 година
авторски материал, стр. 13
Отчитане на бартерните сделки след промените в ЗДДС относно данъчното събитие и данъчната основа
авторски материал, стр. 21
За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия
авторски материал, стр. 27
Облагане по ЗДДФЛ на морските лица
авторски материал, стр. 34
Условия и ред за възстановяване на платен ДДС в държава - членка на ЕС на данъчно задължени лица, установени в друга европейска държава
авторски материал, стр. 37
За промяната при издаването на протокола по чл. 117 ЗДДС
авторски материал, стр. 42
Писмо № 20-00-98 от 11.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Oблагане с данък върху недвижимите имоти при прехвърляне на собствеността върху недвижим имот в резултат на преобразуване на предприятие
авторски материал, стр. 49
Връщане на суми, платени на бюджета
авторски материал, стр. 53
Електронните полици за “Гражданска отговорност” - мит или неизбежно бъдеще
авторски материал, стр. 59
Защитени ли са депозитите ни в чуждестранните банки, извършващи дейност в България
авторски материал, стр. 63
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 26 март 2010 г.
авторски материал, стр. 88