ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 02
На какви гарантирани вземания имат право работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 5
Заемане на длъжност чрез конкурс
авторски материал, стр. 10
Разместване на почивни дни през 2010 година
авторски материал, стр. 11
Инспекцията по труда също вписва стаж
авторски материал, стр. 13
Индивидуалните трудови спорове ­ понятие и видове
авторски материал, стр. 15
Изгубената служебна книжка се замества от дубликат
авторски материал, стр. 23
Ролята на преките ръководители в управлението на човешките ресурси
авторски материал, стр. 25
По някои въпроси, свързани с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 25
Част от заплатата може да е според изработеното
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1/2010
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2/2010
административна практика, стр. 32
Взаимна обвързаност на задълженията на работниците и на длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 33
Национална програма “Нова възможност за заетост” през 2010 година
административна практика, стр. 38
Обезщетенията за безработица - придобиване на правото, отпускане и изплащане на обезщетения
авторски материал, стр. 48
Обезщетенията за безработица - придобиване на правото, отпускане и изплащане на обезщетения
авторски материал, стр. 48
За пенсионната реформа в България
авторски материал, стр. 56
За пенсионната реформа в България
авторски материал, стр. 56
Социално и здравно осигуряване при обезщетение за оставане без работа
авторски материал, стр. 62
Социално и здравно осигуряване при обезщетение за оставане без работа
авторски материал, стр. 62
Писмо № 04-02-460 от 11.01.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 94П-1579-1 от 15.01.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 94А-2010-1 от 22.01.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
авторски материал, стр. 67
Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
авторски материал, стр. 67
Промените в Кодекса на труда от месец февруари 2010 година
авторски материал, стр. 88