ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 02
Доказателствата - “посредник” между фактите и правото
авторски материал, стр. 5
Конкуренция между владелчески искове
авторски материал, стр. 9
Приживе всеки може да се разпорежда свободно с имуществото си
авторски материал, стр. 20
Решение № 329 от 15.04.2009 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 22
Измененията, свързани с някои режими и обекти по Закона за водите
авторски материал, стр. 25
Някои въпроси във връзка с договора за замяна по българското право
авторски материал, стр. 32
Решение № 122 от 15.04.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 42
Разпореждане със семейното жилище - собственост на единия от съпрузите
авторски материал, стр. 44
Продажба на идеални части от парцели
авторски материал, стр. 54
Съребрените роднини наследяват, като се изключват по степени
авторски материал, стр. 55
Проблемът “Нотариална покана”
авторски материал, стр. 58
Сделки с урегулирани поземлени имоти (дворищнорегулационни парцели) след влизане в сила на кадастралната карта
авторски материал, стр. 64
Авторското право и новите тенденции в режима на телевизионната реклама
авторски материал, стр. 70
Сходство с общоизвестни и известни марки
авторски материал, стр. 77
Договорът в полза на трето лице
авторски материал, стр. 88