ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 02
Задължения на работодателя за точно и своевременно вписване в трудовата книжка на данните за работника или служителя и настъпилите промени в тях
авторски материал, стр. 5
Писмо № 9104-1075 от 21.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94КК-250 от 07.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94 НН-183 от 07.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 КК - 172 от 14.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94 ГГ - 6 от 17.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Предложения за промени на пенсионния модел с цел неговото дългосрочно стабилизиране
авторски материал, стр. 15
Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 21
Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието
авторски материал, стр. 23
Националният план за действие по заетостта през 2010 г. - програми и мерки за ограничаване на безработицата
авторски материал, стр. 32
Индивидуални планове за действие, изготвени в бюрата по труда и санкциите при неправилното им изпълнение
авторски материал, стр. 41
Дневни центрове за стари хора
авторски материал, стр. 47
Указание № 91-01-281 от 30.10.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Указание № 91-01-296 от 17.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Писмо № 03/1947 от 03.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 72
Писмо № 94ДД-316 от 06.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Писмо № 94ГГ-247 от 07.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 76
Писмо № 8008-3 от 08.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 78
Писма от практиката на МТСП – 1/2010
административна практика, стр. 79
Възможност за упражняване на професията медицинска сестра в Испания
авторски материал, стр. 81