ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 02
Каква е съдбата на клона след прехвърлянето на индивидуализираното чрез него имущество?
авторски материал, стр. 5
Решение № 134 от 08.12.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 15
Предимства на договорната клауза за “негативна материална промяна”
авторски материал, стр. 19
Решение № 145 от 15.12.2009 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 29
Решение по МАД № 3/2008, постановено на 17.02.2009 г.
арбитражна практика, стр. 32
За подсъдността по чл. 113 ГПК при искове на застраховани лица
авторски материал, стр. 35
Проблеми при възлагането на обществени поръчки в сферата на здравеопазването
авторски материал, стр. 43
Нелоялните търговски практики на предприятия с изключителен или значителен пазарен дял
авторски материал, стр. 51
Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Къса продажба
авторски материал, стр. 60
Законът за ГМО - трябва ли да се изменя и защо
авторски материал, стр. 71