ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 02
Представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 5
За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС
авторски материал, стр. 9
Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите за 2009 г.
авторски материал, стр. 11
Нов стандарт за финансовите инструменти
авторски материал, стр. 15
Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения по ЗКПО през 2010 г.
авторски материал, стр. 19
Писмо № 91-00-41 от 29.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 33
По-съществените промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал, стр. 38
Писмо № 20-00-33 от 22.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Разсрочване и отсрочване на данъчни и осигурителни задължения
административна практика, стр. 62
Планинската застраховка
авторски материал, стр. 71
Предоставяната информация от Централния кредитен регистър - гаранция за добрата кредитна история на заемополучателите
авторски материал, стр. 81