ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 01
За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Имотът срещу гледане е и на двамата съпрузи
авторски материал, стр. 17
Кога и как да даваме пълномощно
авторски материал, стр. 19
Решение № 974 от 11.12.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 22
Придобиване право на собственост върху земя ­ държавна или общинска собственост, от собственици на построени върху нея сгради
авторски материал, стр. 26
Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 34
Осиновяване без съгласието на родителя
авторски материал, стр. 38
Наследяване от съпруг
авторски материал, стр. 44
Решение № 800 от 1.12.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Констативен нотариален акт по документи - Издава ли нотариусът постановление за него?
авторски материал, стр. 49
Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти
авторски материал, стр. 53
Регистрация на строителите - Изисквания към строителните фирми, наемани за изпълнение на обществено-обслужващи обекти със специфично предназначение (магазини за оръжие, стрелбища, рентгенови кабинети, аптеки)
авторски материал, стр. 57
Категоризация на строежите - Съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
авторски материал, стр. 60
Магазини в жилищни сгради се откриват по стриктни правила
авторски материал, стр. 62
Основни бизнес-модели и практики, свързани с търговското използване на музика в България
авторски материал, стр. 64
Представлява ли паралелният внос на оригинални стоки нарушение на правата върху марка? - Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС
авторски материал, стр. 72