ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 01
Предстоящи промени в българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 8
Писмо № 70 - 65 от 03.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № СО 1-337 от 04.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 67-97 от 17.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94 ХХ-94 от 17.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Социалният диалог като ефективен инструмент за устойчиво икономическо и социално развитие на България
авторски материал, стр. 17
2010 - година за усъвършенстване на професионалните умения
авторски материал, стр. 38
Основания за прекратяване на регистрацията на безработните лица
авторски материал, стр. 42
Основни мерки на Министерството на труда и социалната политика в областта на социалното подпомагане и на социалните услуги през 2010 година
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Зачитане на стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 76, буква
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Зачитане на стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл. 76, буква
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Пенсии във връзка с § 9, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигу
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Пенсии във връзка с § 9, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигу
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Пенсии във връзка с § 9, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигу
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Осигурителен стаж и доход – 1/2010
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Осигурителен стаж и доход – 2/2010
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и инвалидност поради общо заболяване – 1/2
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и инвалидност поради общо заболяване – 1/2
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Наследствени пенсии – 1/2010
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Наследствени пенсии – 2/2010
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 1/2010
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Наследствени пенсии – 3/2010
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 2/2010
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 3/2010
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 5/2010
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 4/2010
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Начална дата на пенсията – 6/2010
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Преизчисляване на пенсии за осигурителен стаж и възраст и инвалидност поради общо заболяване – 1/2010
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Преизчисляване на пенсии за осигурителен стаж и възраст и инвалидност поради общо заболяване – 2/2010
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Надвзети пенсии – 1/2010
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Надвзети пенсии – 2/2010
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Запори – 1/2010
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Запори – 2/2010
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Запори – 3/2010
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Запори – 4/2010
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - Параграф 9, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване – 1/20
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори във връзка с практическото прилагане на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж – Давност – 1/2010
административна практика, стр. 77
Лисабонският договор и политиката по свободно движение на хора, миграция и интеграция през 2010 година
авторски материал, стр. 79
Националните доклади - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
авторски материал, стр. 83