ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 11
Самозащита на правото на собственост
авторски материал, стр. 5
Постоянният адрес се променя с регистриране в новата община
авторски материал, стр. 13
Дарение при запазени права на ползване
авторски материал, стр. 15
Решение № 503 от 7.08.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 16
Решение № 362 от 27.06.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 19
Компетентност на решаващите органи при оспорени пред тях актове на концедента
авторски материал, стр. 24
За предимствата на кадастралната карта Особености на предмета на иска по чл. 53, ал. 2 ЗКИР
авторски материал, стр. 32
Действие на режима на имуществените отношения между съпрузите и спрямо трети лица
авторски материал, стр. 38
Кога държавата плаща издръжката на децата
авторски материал, стр. 48
Всеки наследник може да претендира в съда за запазена част
авторски материал, стр. 50
Някои въпроси на представителството на юридическите лица в нотариалната практика
авторски материал, стр. 53
Регистрация на строителни фирми
авторски материал, стр. 58
Решение № 306 от 8.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 62
Авторскоправни отношения между автори на мемоари и лица, които са им оказали помощ с литературна обработка
авторски материал, стр. 65
Интелектуалната собственост и връзката є с други клонове на правото
авторски материал, стр. 69