ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 11
Постъпването на детето в детска ясла не е основание за прекратяване ползването на отпуска поради бременност и раждане
авторски материал, стр. 5
Установяване на непълно работно време за лица, които ползват отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 8
Писмо № 94ВВ/233 от 02.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 52-2 от 30.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 61-107 от 30.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94 ББ/100 от 11.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 29 / 26 от 11.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Изводи и препоръки по Българо-холандския проект “Да накараме работата да се отплаща”
авторски материал, стр. 16
Заповед № РД 01-871 от 12.10. 2009 г.
административна практика, стр. 26
Професионални съвети за безопасност и здраве при ръчна работа в дървопреработването
авторски материал, стр. 28
Ваучерите - нов механизъм за обучение на заети и безработни лица
авторски материал, стр. 37
Национална класификация на професиите и длъжностите ­ приложение и необходимост от ревизия през 2010 г.
авторски материал, стр. 42
Регистриране на безработните лица в “Бюрата по труда”. Права, условия и ред
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори от практиката на МТСП - Социални помощи и услуги – 2/2009
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори от практиката на МТСП - Социални помощи и услуги – 1/2009
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори от практиката на МТСП - Социални помощи и услуги – 3/2009
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори от практиката на МТСП - Социални помощи и услуги – 4/2009
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори от практиката на МТСП - Социални помощи и услуги – 5/2009
административна практика, стр. 55
Приключи първа фаза на Проект “Социална услуга за качествен живот” - дейност “Личен асистент”
авторски материал, стр. 56
Писмо № 94ЛЛ/80 от 02.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 59
Писмо № 9104/705 от 04.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 60
Писмо № 94ЖЖ/27 от 11.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 61
Указание № 91-01-186/06.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Зачитане на времето на работа в чужбина за осигурителен стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 66
Писмо № 94ГГ/12 от 04.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 70
Писмо № СО1/166 от 09.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Писмо № 94 ИИ/175 от 01.10.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 72
Писмо № 94ДД/189 от 10.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Писмо № 70/29 от 10.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори от практиката на МТСП по общественото осигуряване – 7/2009
административна практика, стр. 76
План за изпълнение на стратегията за корпоративна социална отговорност
авторски материал, стр. 78