ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 10
Общи основания за прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Регистрация на работодателя като администратор на лични данни
авторски материал, стр. 16
Не може да се откаже отпуск за минали години
авторски материал, стр. 22
Предизвестие се плаща и ако уволненият е почнал работа
авторски материал, стр. 23
Относно задължението на работодателя да поиска съгласие от дисциплинарно уволнения служител за удържане на обезщетение
авторски материал, стр. 25
Държавните служители имат право на обезщетение при трудова злополука
авторски материал, стр. 27
Не се изисква съгласието на държавния служител за преназначаването му по чл. 87а ЗДСЛ
авторски материал, стр. 31
За необходимостта от изграждане и функциониране на модерни системи за управление на човешките ресурси във фирмите
авторски материал, стр. 33
Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време
авторски материал, стр. 37
Работодателят е длъжен да плати 60 на сто от заплатата навреме
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 16
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 17
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 18
административна практика, стр. 42
За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми
авторски материал, стр. 43
Как да се подготвим за интервю за работа
административна практика, стр. 52
Вашите права в Европейския съюз - Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център - 1
авторски материал, стр. 60
Вашите права в Европейския съюз - Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център - 2
авторски материал, стр. 62
Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии - регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
авторски материал, стр. 64
Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии ¬ регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94В-2103-1 от 7.09.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 94И-2039-1 от 5.09.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 94Х-625-1 от 15.09.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 26/2009
административна практика, стр. 74