ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 10
Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 1/2009
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по прилагането на ЗКПО - 2/2009
авторски материал, стр. 26
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 30
Място на изпълнение на услугите съгласно новата Директива 2008/8/ЕО
авторски материал, стр. 40
Данък върху превозните средства
авторски материал, стр. 50
Промените при защитата срещу принудително изпълнение и административнонаказателните производства по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по митническото законодателство – 1/2009
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по митническото законодателство – 2/2009
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по митническото законодателство – 3/2009
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по митническото законодателство – 4/2009
административна практика, стр. 59
Застраховане на правни разноски
авторски материал, стр. 60
Промени в борсовата търговия от 1 октомври 2009 г.
авторски материал, стр. 63
Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2009 г.
авторски материал, стр. 69