ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 09
Законът за защита от дискриминация закриля ползвалите отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете
авторски материал, стр. 6
Трудов договор за определени дни от месеца
авторски материал, стр. 9
Какъв размер платен годишен отпуск могат да договарят страните по трудовия договор на основание чл. 156а КТ
авторски материал, стр. 10
И на нова работа дават шест заплати при пенсиониране
авторски материал, стр. 13
Заместникът си отива, щом титулярът реално се завърне
авторски материал, стр. 14
Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто
авторски материал, стр. 15
Прихващане на обезщетения при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 18
Трудов стаж при втори работодател
авторски материал, стр. 21
За разликите между заместването по чл. 15 и вътрешното съвместителство по чл. 16 от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 22
Синдикалните дейци ¬ държавни служители имат право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност
авторски материал, стр. 26
Кой може да бъде държавен служител
авторски материал, стр. 28
Груповото мнение, настроенията и слуховете в компанията
авторски материал, стр. 31
Обезщетение за неползван платен годишен отпуск по време на отглеждане на дете
авторски материал, стр. 39
Решение № 406 от 7.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 40
Стресът на работното място и други психо-социални рискове
авторски материал, стр. 45
Какви възможности за работодателите предлага Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 51
Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 56
Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 56
Писмо № 91-01-186 от 6.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 94Н-236-1 от 4.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 04-02-239 от 5.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94Д-2038-1 от 31.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 05-03-23 от 7.08.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Нови решения при целевото подпомагане за отопление
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 22/2009
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 23/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 24/2009
административна практика, стр. 74
Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
авторски материал, стр. 88
Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
авторски материал, стр. 88