ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 09
Изчисляване на трудовия стаж при намалено работно време и при полагане на допълнителен труд по чл. 110 и 111 КТ
авторски материал, стр. 5
Писмо № СО1/116 от 29.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94ЦЦ/46 от 30.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № СО1/144 от 30.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ТТ/62 от 30.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 12/2009
административна практика, стр. 14
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 13/2009
административна практика, стр. 15
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 15/2009
административна практика, стр. 16
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 14/2009
административна практика, стр. 16
Наръчник за най-често допусканите грешки при кандидатстване по приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на Агенцията по заетостта, по програмата “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” – 1
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на Агенцията по заетостта, по програмата “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” – 3
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на Агенцията по заетостта, по програмата “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” – 2
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на Агенцията по заетостта, по програмата “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” – 4
административна практика, стр. 48
Указание № 9100/170 от 02.09.2009 г. на АСП
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-163/21.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Указание № 91-01-180/31.07.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Синя карта на Европейския съюз за висококвалифицирани работници от трети страни
авторски материал, стр. 77