ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 08
Отпуски за обучение
авторски материал, стр. 12
Писмо № 03/149 от 19.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94ИИ/196 от 23.07.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94 РР/58 от 01.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94 АА/145 от 29.05.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94 ББ/77 от 15.07.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Права и задължения на безработните, регистрирани в бюрата по труда и услугите, които бюрата предлагат
авторски материал, стр. 32
Социалното партньорство в подкрепа на мерките за повишаване пригодността за заетост на работната сила
авторски материал, стр. 38
Методика за предоставяне на социалната услуга в общността “Домашен помощник”
административна практика, стр. 43
Указание № 91-01-122 от 16.06.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-137 от 26.06.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Указания относно въпроси възникнали в практиката на българските компетентни институции и Националната експертна лекарска комисия
административна практика, стр. 73