ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 08
Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите
авторски материал, стр. 5
Оспорване на решенията на общото събрание на ООД
авторски материал, стр. 12
Решение № 66 от 16.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 19
Решение № 86 от 24.06.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 22
Актуални въпроси на спедиционния договор
авторски материал, стр. 26
Решение № 123 от 24.06.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 32
Решение № 45 от 15.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 36
Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване
авторски материал, стр. 39
Участието на външни експерти в комисиите за провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 53
Границите на merger control-а - Задействане на режимите на концентрациите
авторски материал, стр. 57
Практически въпроси, при прилагането на MiFiD в българското законодателство
авторски материал, стр. 67
ЕС определя нови стандарти за безопасност на стоките за отглеждане на деца
авторски материал, стр. 73