ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 08
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия е вече факт
авторски материал, стр. 5
Периодично отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 11
Счетоводни и данъчни аспекти на брака и липсите на дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 16
Регулиране на разходите за лихви по банкови кредити по режима на слабата капитализация
авторски материал, стр. 21
Ползване на данъчно облекчение по застраховки “Живот”, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 24
За възможността за съвместно прилагане на чл. 85 ЗДДС и чл. 116 от същия закон
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2009
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 5/2009
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 6/2009
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 7/2009
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 8/2009
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 9/2009
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 10/2009
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 11/2009
авторски материал, стр. 37
Особености в производствата по ДОПК, свързани с доказателствената тежест, събирането и анализа на доказателства в производството
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-00-10 от 30.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Промените в областта на транзита
авторски материал, стр. 52
Проблемът за характера на застраховка “Злополука” на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 56
Застраховане по Интернет
авторски материал, стр. 60
Срокове и условия за изпълнение на платежни операции по новия Закон за платежните услуги и платежните системи
авторски материал, стр. 69
Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2009 г.
авторски материал, стр. 78